Twój partner w zakresie
lepszego zabezpieczania

Nowoczesne procesy przemysłowe są bezpieczne, kiedy do maszyn ma dostęp wyłącznie upoważniony  personel. Panele siatkowe Troax do zabezpieczania maszyn zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ludzi i maszyn, zgodnie z dyrektywą maszynową.

Troax to dobrze znana marka w segmencie zabezpieczania maszyn w branży produkcyjnej w wielu częściach świata. Najważniejsze są przemyślane detale, które można łączyć z nowymi i starymi modułami w dobrze sprawdzonych systemach.

POTWIERDZONA WYTRZYMAŁOŚĆ

Krok po kroku projektujemy podstawę naszych systemów — nasze panele siatkowe. Weryfikujemy obliczenia teoretyczne we własnym centrum testowym.
Panele są testowane przy użyciu energii sięgającej 2500 dżuli, czyli na bardzo wysokim poziomie. W razie wypadku warto wiedzieć, że panele zapewnią bezpieczeństwo ludzi i maszyn. Każdy indywidualny spaw potrafi wytrzymać silne uderzenie – właśnie na tym polega różnica.

ZGODNIE Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ

Produkty firmy Troax w segmencie zabezpieczania maszyn spełniają wszystkie wymogi określone w europejskiej dyrektywie maszynowej, 2006/42/WE — wymogi, które Państwa instalacja powinna spełniać dziś, jak również w przyszłości, po uzupełnieniu lub rozbudowie posiadanego systemu zabezpieczania maszyn o nowe panele siatkowe, drzwi i zamki.

Testując nasze produkty, stosujemy metodę mającą certyfikat TÜV.

ZAPMASTER-TROAX-Bezpieczenstwo_Maszyn-ISO