Łączenie systemów
sposobem na unikatowe
rozwiązania

Systemy zabezpieczania maszyn Troax można łączyć i dostosowywać odpowiednio do określonych potrzeb. Standardowe wysokości paneli i słupków są projektowane zgodnie z wymaganymi wartościami bezpiecznych odległości podanych w normie ISO 13857.

WYMIARY SYSTEMU

Standardowe wysokości systemu ścianek wynoszą od 1400 mm do 4250 mm. Panele występują w ośmiu szerokościach, od 200 mm do 1500 mm ze szczeliną 150 mm nad podłożem, aby ułatwić sprzątanie. Zarówno panele, jak i słupki można dostosować do określonych wymiarów.
Elementy mocujące, panele i słupki dla wszyst- kich naszych systemów są dostępne od ręki.

OSŁONY SIATKOWE

Budowa paneli siatkowych ST20 i ST30 firmy Troax spełnia wymagania norm ISO dotyczących zachowania odległości bezpieczeństwa 120 mm od źródła zagrożenia. Pionowe druty po zewnętrznej stronie utrudniają wspinanie się na panele.

OSŁONY SIATKOWE

Kolor szary (RAL 7037) naszych paneli zapewnia najlepszą moż- liwą widoczność strefy zagro- żenia. Z drugiej strony, panele siatkowe mogą być dostarczane w dowolnym kolorze.

ZAPMASTER-TROAX-System-Smart-Fix

System Smart Fix

System Smart Fix to nasz sprawdzony system zabezpieczeń mający wiele unikatowych właści- wości. Mocowania są przykręcane do słupków i można je łatwo przesuwać w górę i w dół, niwelując nierówności podłogi. Przeprowadzone próby dowiodły, że w połączeniu ze słupkiem 60×40 mm i panelem siatkowym ST20, system wytrzymuje uderzenia o energii 1600 dżuli.

ZAPMASTER-TROAX-System-Rapid-Fix

System Rapid Fix

System Rapid Fix oferuje szybki i łatwy dostęp do strefy zagrożenia. Panel można łatwo wyjąć z dolnych szczelin, odkręcając mocowanie od środka za pomocą klucza imbusowego. Po ponownym umieszczeniu w szczelinach, mechanizm blokujący zatrza- skuje panel w odpowiedniej pozycji.

ZAPMASTER-TROAX-System-Strong-Fix

System Strong Fix

Obejmujący słupki 80×80 i mocny wspornik, system Strong Fix jest najlepszą alternatywą w trudnych warunkach lub w sytuacjach, gdzie istnieje duże ryzyko uderzenia. Przeprowadzone próby dowiodły, że w połą- czeniu z panelami ST30 system wytrzymuje uderzenia o energii 2500 dżuli.

ZAPMASTER-TROAX-System-Combi-Fix

System Combi Fix

System Combi Fix jest połączeniem spraw- dzonego wytrzymałego systemu Smart Fix z uniwersalnym systemem Rapid Fix. Dolny wspornik systemu Rapid Fix ułatwia i przyspiesza ponowny-montaż, a górne śruby systemu Smart Fix są mniej wrażliwe na nierówności podłogi.

ZAPMASTER-TROAX-System-Safe-Fix

System Safe Fix

Wspornik Safe Fix łączy panele przed poszczególnymi słupkami, eliminując w ten sposób szczeliny między panelami i słupkami. W połączeniu z panelami poliwęglanowymi lub wykonanymi z blachy stalowej można tworzyć pełne zabezpieczenia maszyn w przypadku zastosowań spawalniczych lub ryzyka rozprysku.

ZAPMASTER-TROAX-System-Base-Fix

System Base Fix

Stopa Base Fix może zastąpić słupki — najlepiej sprawdza się w przypadku niskich wygrodzeń. System bez słupków umożliwia szybki montaż i wytrzymuje uderzenia o energii 309 dżuli.

ZAPMASTER-TROAX-Panel-z-siatki-stalowej

Panele z siatki stalowej

Klasyczne wykonanie z drutu 3 mm o wielkości oczek 20×100 mm na ramie ST20 19×19 mm lub ST30 30×20 mm. Standardowe szerokości: 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm przy wysokości 2050 mm.

ZAPMASTER-TROAX-panele-poliweglanowe

Panele poliwęglanowe

Przezroczyste panele poliwęglanowe na ramie 30×20 mm. Nowy panel poliwęglanowy (jesień 2017) jest wykonany z przykręconego do ramy mocnego poliwęglanu o grubości 3 mm i wytrzymuje uderzenia o energii 1600 dżuli! Standardowe szerokości to 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm przy wysokości 2050 mm.

ZAPMASTER-TROAX-Panel-z-blachy-stalowej

Panele z blachy stalowej

Pełna blacha stalowa o grubości 0,7 mm przyspawana do ramy panelu 19×19 mm tworzy w pełni osłonięte stanowiska pracy. Standardowe rozmiary: 200, 300, 700, 800, 1000 i 1200 mm przy wysokości 2200 mm.